Home » Karl Popper, Falsifieringens Profet by Ulf Persson
Karl Popper, Falsifieringens Profet Ulf Persson

Karl Popper, Falsifieringens Profet

Ulf Persson

Published March 14th 2014
ISBN : 9789170401176
Paperback
212 pages
Enter the sum

 About the Book 

I var tid ar ambitionen att sa mycket verksamhet som mojlig skall vila pa vetenskaplig grund. Darmed utokas vetenskapens domaner, samtidigt som begreppet som sadant forflackas. Filosofen Karl Poppers syn pa vetenskapen ar mera subtil. Enligt honomMoreI var tid ar ambitionen att sa mycket verksamhet som mojlig skall vila pa vetenskaplig grund. Darmed utokas vetenskapens domaner, samtidigt som begreppet som sadant forflackas. Filosofen Karl Poppers syn pa vetenskapen ar mera subtil. Enligt honom kan vi ingenting veta med sakerhet, ingenting bevisa, endast falsifiera, det vill saga visa att nagot ar oforenligt med faktiska forhallanden. Det som undandrar sig falsifieringen kan vi acceptera tillsvidare. Ulf Persson provar i denna bok Poppers teori pa ett antal vetenskapsomraden, daribland ekonomi, pedagogik och evolutionsbiologi.